אודות האיורוודה

אודות האיורוודה

האירוודה היא התורה הרפואית העתיקה ביותר בעולם והיא אחד מן הענפים החשובים של הרפואה המשלימה. היא התגבשה לפני כ-5,000 שנים, התפתחה במהלך השנים והשפיעה על כל הרפואות בעולם העתיק. האיורוודה בשפת הסנסקריט פירושה – ידע החיים, והיא מסבירה ומגדירה את הסביבה החיצונית, את בני האדם ואת יחסי הגומלין ביניהם.

העקרונות העיקריים שעליהם מבוססת האיורוודה:

שלוש התכונות של התודעה

RAJAS רג'אס – תנועה ויצר

SATVA סטווה – טוהר, טוּב, שלווה

TAMAS תאמס – בוּרות, אדישות

חמשת היסודות

על פי חמשת היסודות -  PANCHA MAHABHUTAS

כל דבר ביקום, כולל המין האנושי, מורכב מחמישה יסודות: אדמה, מים, אש, אוויר ומרחב.

שלושת הדוֹשוֹת והטבע המולד של האדם

חמשת היסודות יוצרים באדם שלוש דושות (Dosha): ואטה Vata, פיטה Pitta, קאפה Kapha:

ואטה מורכבת מאוויר וממרחב והיא אחראית על התנועה.

פיטה מורכבת מאש וממים והיא אחראית על העיכול ועל הטרנספורמציה.

קאפה מורכבת מאדמה וממים והיא אחראית על חומר ועל מבנה.

כל אדם מורכב משלוש הדושות בפרופורציות שונות. החיבור בין הדושות באדם יוצר את טבעו, את אופיו ואת תכונותיו הגופניות. חיבור זה נקרא 'הטבע המולד' ובסנסקריט – פרקרוטי Prakruti. הידע של 'הטבע המולד' מסייע בשמירה על הבריאות ובריפוי המחלות.