קביעת פרקרוטי

האיורוודה מבחינה בין עשרה סוגי טיפוסים עיקריים

  • טיפוס עם דושה שולטת במיוחד – חד-דושי – ואטה או פיטה או קאפה
  • טיפוס עם שתי דושות בולטות ביחסים דומים – דו-דושי
  • ואטה-פיטה (ואטה יותר מפיטה)
  • פיטה-ואטה (פיטה יותר מואטה)
  • פיטה-קאפה
  • קאפה-פיטה
  • קאפה-ואטה
  • ואטה-קאפה
  • טיפוס תלת-דושי – שלושת הדושות ביחסים דומים.

רוב האנשים הם דו-דושים.

שאלונים לקביעת הטבע המולד

הסבר על השאלונים :

הטבלאות מחולקות לפי דושות. בכל טבלה – שני חלקים: החלק העיקרי מתייחס לפרקרוטי, והחלק התחתון בטבלה מתייחס לויקרוטי (חוסר איזון). בכל דושה יש לסכם את שני החלקים.סיכום החלק העליון מצביע על היחסים בין הדושות, ואיזה מהדושות בולטות בפרקרוטי . סיכום החלק התחתון של הטבלה מצביע איזה דושה בולטת בחוסר האיזון שלה – Vikruti.