אודות הטבע המולד

אודות הטבע המולד

הטבע המולד -  Prakruti

הטבע המולד Prakruti של האדם מורכב משלושת הדושות (ואטה, פיטה, קאפה) ביחסים מסוימים ושונים מאדם לאדם. הפרקרוטי נקבע ברגע הלידה או ליתר דיוק בעת היווצרות העובר. הוא אינו משתנה במהלך החיים, אך גורמים שונים עלולים להפר את איזון הדושות וליצור מצב של חוסר איזון – Vikruty – שמוביל לבעיות ולמחלות.

הגורמים שמֵפרים את האיזון הם רבים: עונות השנה, מזונות, דאגות, מתח, אורחות חיים ועוד.

כדי לשמור על בריאותנו ולחיות חיים טובים ומאושרים וכדי להגיע להרמוניה מיטבית עלינו לאזן בקביעות ובהתמדה את הדושות על ידי אימוץ תזונה ואורחות חיים המתאימים לטבענו. שימוש בצמחי מרפא מסייע גם הוא להשבת האיזון של האדם ולטיפול במחלתו.

כאמור, הפרקרוטי של האדם מורכב משלושת הדושות ביחסים שונים: יש אנשים שאחת הדושות אצלם בולטת במיוחד, ואחרים שהיחס בין הדושות אצלם מתון יותר. ידיעה של הטבע המולד מאפשרת לאדם לשאוף לאיזון וכך היא מסייעת לשפר את בריאותו.

מה המשמעות של איזון הדושות?

המשמעות של מונח זה אינה ששלושת הדושות – ואטה, פיטה, קאפה – יהיו בחלקים שווים אלא שהן יגיעו למצב שבו הן היו בפרקרוטי.